- Gazete Reklamları

Basılı yayın organlarını kullanarak da reklamınızı yapabilirsiniz. Resmi, özel ve ticari ilanlar olarak ayrılan reklamlar süreli yayınlanma esnekliğine de sahip. Düzenli olarak dergi ve gazetelere yayınlayacağınız tanıtımlarınız okuyuculara ulaşarak onları ürünleriniz hakkında ikna edeceksiniz.